Übersetzung Deutsch: eXpert Übersetzungen Übersetzungsbüro
Technische Übersetzung, Wirtschaft, Medizin, Recht.
Über 19 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch, usw.
 
Home

Preklady

O nás

Linky

English
Deutsch
 
-> Objednávka

Adresa

eXpert Translations

Xpert, s.r.o., Kominárska 6, SK-831 04 Bratislava

IČO
44586841 (predtým IČO 40032108)
IČ DPH
SK 2022748420

E-mail

xpert zavináč xpert.sk **

Tel.

+421-903-197-103

Projektový manažér

Ing. Peter Kočvara

** Upozornenie k nevyžiadanej pošte

V zmysle nasledovných zákonných ustanovení týmto NEDÁVAME SÚHLAS k zasielaniu akejkoľvek reklamnej pošty na našu adresu propagujúcej služby a produkty, ktoré nemajú priamu súvislosť so spoluprácou v oblasti prekladov alebo inej nami vykonávanej činnosti (vyjímajúc subjekty, ktoré majú záujem o naše služby a subjekty ponúkajúce prekladateľské služby).

Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

§3
"(6) Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy."

Zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

§ 4
"(6) Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal."

 

© eXpert