Übersetzung Deutsch: eXpert Übersetzungen Übersetzungsbüro
Technische Übersetzung, Wirtschaft, Medizin, Recht.
Über 19 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch, usw.
 
Home

Preklady

O nás

Linky

Kontakt
English
Deutsch
 
-> Objednávka

Preklady eXpert - Odborné preklady v nasledovných oblastiach:

Ekonomika a financie

Obchodná korešpondencia, rôzne analýzy, obchod, import, export,
Bankovníctvo
, poisťovníctvo,
Marketing (Analýza trhu a odvetví, analýza cieľového segmentu, analýza konkurenčného prostredia, firemná identita, filozofia, princípy, stratégia firmy, 4P (produkt, cena, distribúcia, reklama),
Manažment
, daňe, mikro- a makroekonómia, financie, cenné papiere, ...

Technika • technické preklady

IT a počítače (hardware, software, lokalizácia), strojárstvo, automatizácia, stavebníctvo, elektrotechnika, elektronika (domáce spotrebiče), automobily, telekomunikácie, technika životného prostredia, ...

Medicína a farmácia • Prírodné vedy

• chémia, dejiny, literatúra

• Korektúra • lokalizácia
Manuály, návody na obsluhu •katalógy a prezentácie
Webovské stránky (webstránky, homepage) Prezentácia, lokalizácia

elektroncká forma / tlačená (scan, fax, a pod.)

 

 

© eXpert